MEDVEDÍKY JUNIOR – občianske združenie, Košice

MEDVEDÍKY JUNIOR – občianske združenie, Košice

Hroncova 23
04001 Košice
IČO: 42111781

Informácie o inštitúcii MEDVEDÍKY JUNIOR – občianske združenie, Košice

 


O nás


Jasličky a škôlka Medvedíky Junior sú určené pre detičky od 1-6 roka. Nachádzajú sa v samostatnom pavilóne v priestoroch ZŠ Hroncova 23 v Košiciach. K dispozícii sú 4 triedy rozdelené podľa veku detičiek, jedálnička a šatňa.
Spolupracujeme s detskou psychologičkou, detskou pediatričkou, detskou logopedičkou, organizujeme spoločné stretnutia s rodičmi (napr., divadelné predstavenia, vianočný večierok, deň detí, deň matiek....)


Detičky majú prvé skúsenosti s anglickým jazykom, s ľudovým a moderným tancom.

V triedach máme umiestnené zariadenia, ktoré dezinfikujú miestnosti, v ktorých sa detičky zdržiavajú.

 

Jasle

 

Deti sú rozdelené do dvoch tried podľa veku.
Trieda „žirafky“ – 1-2 ročné detičky a trieda „sloníky“ 2-3 ročné detičky.

Denný program v jasličkách:

  • Hudba je silný komunikačný prostriedok, jazyk, ktorý treba spoznať a naučiť sa mu rozumieť.  Vaše deti majú možnosť v našom zariadení používať rôzne hudobné nástroje, pomocou ktorých si osvoja intonačné a rytmické cvičenia. Tým sa zdokonaľuje ich jemná motorika, koordinácia pohybov, cit pre melódiu a dynamiku, taktiež získavajú pozitívne emocionálne zážitky a učia sa správne vyslovovať slová.
  • Výtvarným prejavom dávajú deti na papier svoje bezprostredné pocity. Farebnosť ich obrázkov nám prezrádza ich prežívanie. Vytváranie obrázkov výrazne rozvíja estetické cítenie. 

  • Pohybová výchova je zameraná na rozvoj pohybovej motoriky celého tela podľa veku dieťaťa, cvičenia na správnu chôdzu

  • Kladieme veľký dôraz na individuálnu rozumovú výchovu vášho dieťatka - rozvíjanie myslenia, pamäti, pozornosti, rozvoj zmyslového vnímania, empatie.

  • Rozvoj a upevňovanie samoobslužných návykov a hygienických činností 

  • Denne podávame rodičom presnú informáciu o tom, čo ich dieťa robilo počas dňa, ako jedlo, spalo, čo ho v ten deň zaujalo, aká činnosť sa mu páčila, čo nové sa naučilo...

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Monika Takáčová – 0918 816 313
E-mail: medvediky@netkosice.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit